< >

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:44
  1

  I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

    1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır: Kaynak(Gönderici) Alıcı İleti (Mesaj) Kanal(İletim yolu) Bağlam(Ortam) Dönüt(Geri bildirim) Kaynak(Gönderici) : Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir. Alıcı: İletilen sözü alan kişiye denir. İleti (Mesaj) : Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteğe denir. Kanal(Araç) : Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şekline denir. Bağlam(Ortam): İletişimin gerçekleştiği yere denir. Dönüt(Geri bildirim) :Alıcının göndericiye verdiği tepkiye (cevaba) denir. İletişim Niçin Gereklidir? Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek Devamı»
  IUNITE-ILETISIM
  DIL-VE-KULTUR
 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:43
  0

  III.ÜNİTE SES BİLGİSİ, YAZIM (İMLA) KURALLARI NOKTALAMA

    A. SÖYLEYİŞ( TELAFFUZ) 1. Ses ve Seslerin Kullanımı Söyleyiş (Telaffuz) : En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. Konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun) önemi büyüktür. Boğumlama: Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerlerini vererek bazı sesler ve heceleri atlamadan, değiştirme-den doğru, güzel ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemektir. Tonlama: Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa tonlama denir. İnsan sesi ton bakımından kalın, ince ve tiz olmak üzere üçe ayrılır. Vurgu: Konuşma sırasında bazı sözcük veya hecelerin diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şiddetli söylenmesine vurgu denir. Vurgu ikiye ayrılır: a) Sözcük (Kelime) Vurgusu: Konuşma sırasında bazı hecelerin Devamı»
  IIIUNITE-SES-BILGISI
  YAZIM-IMLA-KURALLARI-NOKTALAMA
 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:43
  0

  II. ÜNİTE DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

    1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI * Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000–3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir. * Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir. Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir: A. Yapı Bakımından Dünya Dilleri 1. Tek heceli diller:  * Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.  * Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır. * Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna Devamı»
  II-UNITE-DILLERIN-SINIFLANDIRILMASI-VE-TURKCENIN-DUNYA-DILLERI-ARASINDAKI-YERI
 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:42
  1

  IV. ÜNİTE SÖZCÜK (KELİME) BİLGİSİ

    A. SÖZCÜKTE YAPI KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalana-mayan en küçük parçasıdır. Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.  Kökler iki çeşittir:  İsim Kökleri Fiil Kökleri 1. İSİM KÖKLERİ : İsim kökleri cümle içinde “isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir. Örk: göz,ev,yol,güzel… 2. FİİL KÖKLERİ : Hareketleri, işleri anlatan köklere denir. Örnek: Gel-, otur-, ver- ... * Sesteş (Eşsesli ) Kökler : Kullanıldığı cümleye göre hem isim, hem fiil olabilecek köklere denir. Örnek: Yaz, kız, Devamı»
  IV-UNITE-SOZCUK-KELIME-BILGISI
 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:41
  0

  V.ÜNİTE CÜMLE (TÜMCE) BİLGİSİ

    A. CÜMLENİN ÖGELERİ Türkçe cümlelerde dört öge bulunur: 1. Yüklem 2. Özne 3. Nesne (Düz Tümleç) 4. Tümleç Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunması gereken yüklem ile öznedir. Bunlara cümlenin temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen) yardımcı ögelerdir. 1. Yüklem : * Yüklem cümlede eylem,oluş, durum,istek,hareket bildiren dil bilgisi birliğinin görev adıdır.  * Cümlenin temel ögesidir; tek başına bile olsa cümle oluşturabilir. * Her sözcük ya da sözcük gurubundan yüklem yapılabilir.  Gecenin yalnızlığında sadece seni düşünürüm (fiil) Yaşadığımız günler tıpkı bir rüzgar gibiydi.(edat)  Bu olayların suçlusu odur. (zamir) Sabah uyandığında gözleri ışıl ışıldı.(ikileme) Öğrenmenin bir yolu Devamı»
  VUNITE-CUMLE-TUMCE-BILGISI
 • Cumartesi, 23 Şub 2013
  23:39
  0

  VI. ÜNİTE PARAGRAF BİLGİSİ

    1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF Bir düşünceyi ana düşünce etrafında destekleyen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır; bu bağlantı paragrafta anlam bütünlüğünü oluşturur. 2. PARAGRAFTA YAPI Yapı bakımından bir paragrafta üç bölüm bulunur. Bunlar giriş cümlesi, gelişme cümleleri ve sonuç cümlesidir. Giriş:  * Genel bir yargı niteliğindedir. Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur. * Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir. * Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özeti olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları verir. * Asla bağlaçla başlamaz. * Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle daha olduğunu düşündürecek bazı zamir, sıfat ya da edatlar Devamı»
  VI-UNITE-PARAGRAF-BILGISI